Platt Systems Results Board

 
 
2016 FAA Mega Cross Country Meet #2
Thur Oct 13, 2016 | Timing & Results by Platt Systems @ plat
Timing & Results by Plattsys Timing @ plattsys.com
Sherwood island State Park -Westport, CT
                2016 FAA Mega Cross Country Meet #2
          Thur Oct 13, 2016 | Timing & Results by Platt Systems @ plat
              Timing & Results by Plattsys Timing @ plattsys.com
               Sherwood island State Park -Westport, CT
                ** CROSS COUNTRY DUAL MEET RESULTS **


        ***********************************************************
              PLATTSYS.COM TEAM SCORES: GIRLS
        ***********************************************************

 1. Hopkins School (47) 2. School Holy Child (57); 3. Greenwich Academy (75);
 4. Convent Sacred Heart CT (94); 5. Masters School (117); 6. Rye Country Day (140);
 7. King (184);

 
        ***********************************************************
               PLATTSYS.COM TEAM SCORES: BOYS
        ***********************************************************

 1. Brunswick School (33) 2. Hopkins School (40); 3. Rye Country Day (113);
 4. King (117); 5. Masters School (134); 6. St. Lukes School (135);
 7. Greens Farms Academy (144);

        ***********************************************************
             PLATTSYS.COM DUAL MEET SCORES **
        ***********************************************************

==== ==============  ===================================================== 
RANK TEAM         TOTAL   1   2   3   4   5  *6  *7
==== ==============  ===================================================== 
Brunswick Sc vs Greens Farms [Men]
1. BRUN  Brunswick Sc   15    1   2   3   4   5   6   7
2. GRFA  Greens Farms   50    8   9  10  11  12  13  14

 1. Jasson(BRUN)); 2. Peisch(BRUN)); 3. Parkin(BRUN)); 4. Grasso(BRUN)); 
 5. McFaddin(BRUN)); 6. Driscoll(BRUN)); 7. Ciporin(BRUN)); 8. Minson(GRFA)); 
 9. Brohnsach(GRFA)); 10. Goodman(BRUN)); 10. Minson(GRFA)); 11. Barnet(GRFA)); 
 12. Hennessy(BRUN)); 12. Green(GRFA)); 
 ================================================================================ 

Brunswick Sc vs Hopkins Scho [Men]
1. BRUN  Brunswick Sc   24    2   3   5   6   8  11  12
2. HOPK  Hopkins Scho   31    1   4   7   9  10  13  14

 1. Burtson(HOPK)); 2. Jasson(BRUN)); 3. Peisch(BRUN)); 4. Norwitt(HOPK)); 
 5. Parkin(BRUN)); 6. Grasso(BRUN)); 7. Wang(HOPK)); 8. McFaddin(BRUN)); 
 9. Wang(HOPK)); 10. Kindseth(HOPK)); 11. Driscoll(BRUN)); 12. Ciporin(BRUN)); 

 ================================================================================ 

Brunswick Sc vs King [Men]
1. BRUN  Brunswick Sc   16    1   2   3   4   6   8   9
2. KING  King       45    5   7  10  11  12  13  14

 1. Jasson(BRUN)); 2. Peisch(BRUN)); 3. Parkin(BRUN)); 4. Grasso(BRUN)); 
 5. Richter(KING)); 6. McFaddin(BRUN)); 7. Kennedy(KING)); 8. Driscoll(BRUN)); 
 9. Ciporin(BRUN)); 10. Linnan(KING)); 11. Goodman(BRUN)); 11. Hennessy(BRUN)); 
 11. Jove(KING)); 12. Hock(KING)); 
 ================================================================================ 

Brunswick Sc vs Masters Scho [Men]
1. BRUN  Brunswick Sc   18    1   2   4   5   6   7   8
2. MAST  Masters Scho   45    3   9  10  11  12  13  14

 1. Jasson(BRUN)); 2. Peisch(BRUN)); 3. Perry(MAST)); 4. Parkin(BRUN)); 
 5. Grasso(BRUN)); 6. McFaddin(BRUN)); 7. Driscoll(BRUN)); 8. Ciporin(BRUN)); 
 9. Deroche(MAST)); 10. Goodman(BRUN)); 10. Catania(MAST)); 11. Hennessy(BRUN)); 
 11. Regele(MAST)); 12. Delucia(BRUN)); 12. Kahn(BRUN)); 12. Van Demark(MAST)); 

 ================================================================================ 

Brunswick Sc vs Rye Country [Men]
1. BRUN  Brunswick Sc   15    1   2   3   4   5   7   8
2. RCD   Rye Country    48    6   9  10  11  12  13  14

 1. Jasson(BRUN)); 2. Peisch(BRUN)); 3. Parkin(BRUN)); 4. Grasso(BRUN)); 
 5. McFaddin(BRUN)); 6. Chun(RCD)); 7. Driscoll(BRUN)); 8. Ciporin(BRUN)); 
 9. Abrams(RCD)); 10. Cheigh(RCD)); 11. Goodman(BRUN)); 11. Cho(RCD)); 
 12. Burke(RCD)); 
 ================================================================================ 


     ********* PLATTSYS DUAL MEET SCORING FOR Men************* [2]

==== ==============  ===================================================== 
RANK TEAM         TOTAL   1   2   3   4   5  *6  *7
==== ==============  ===================================================== 
Brunswick Sc vs St. Lukes Sc [Men]
1. BRUN  Brunswick Sc   20    2   3   4   5   6   7   8
2. STL   St. Lukes Sc   43    1   9  10  11  12  13  14

 1. Foster(STL)); 2. Jasson(BRUN)); 3. Peisch(BRUN)); 4. Parkin(BRUN)); 
 5. Grasso(BRUN)); 6. McFaddin(BRUN)); 7. Driscoll(BRUN)); 8. Ciporin(BRUN)); 
 9. Smith(STL)); 10. Goodman(BRUN)); 10. Hennessy(BRUN)); 10. Will(STL)); 
 11. Walsh(STL)); 12. DiCorpo(STL)); 
 ================================================================================ 

Greens Farms vs Hopkins Scho [Men]
1. HOPK  Hopkins Scho   15    1   2   3   4   5   6  10
2. GRFA  Greens Farms   47    7   8   9  11  12  13  14

 1. Burtson(HOPK)); 2. Norwitt(HOPK)); 3. Wang(HOPK)); 4. Wang(HOPK)); 
 5. Kindseth(HOPK)); 6. Hartigan(HOPK)); 7. Minson(GRFA)); 8. Brohnsach(GRFA)); 
 9. Minson(GRFA)); 10. Vucelik-frick(HOPK)); 11. Barnet(GRFA)); 12. Sanger(HOPK)); 
 12. Green(GRFA)); 
 ================================================================================ 

Greens Farms vs King [Men]
1. KING  King       24    1   2   4   8   9  12  14
2. GRFA  Greens Farms   31    3   5   6   7  10  11  13

 1. Richter(KING)); 2. Kennedy(KING)); 3. Minson(GRFA)); 4. Linnan(KING)); 
 5. Brohnsach(GRFA)); 6. Minson(GRFA)); 7. Barnet(GRFA)); 8. Jove(KING)); 
 9. Hock(KING)); 10. Green(GRFA)); 11. Rooney(GRFA)); 12. DeGrado(KING)); 

 ================================================================================ 

Greens Farms vs Masters Scho [Men]
1. MAST  Masters Scho   27    1   2   6   8  10  11  12
2. GRFA  Greens Farms   28    3   4   5   7   9  13  14

 1. Perry(MAST)); 2. Deroche(MAST)); 3. Minson(GRFA)); 4. Brohnsach(GRFA)); 
 5. Minson(GRFA)); 6. Catania(MAST)); 7. Barnet(GRFA)); 8. Regele(MAST)); 
 9. Green(GRFA)); 10. Van Demark(MAST)); 11. Levy(MAST)); 12. Campbell(MAST)); 

 ================================================================================ 

Greens Farms vs Rye Country [Men]
1. RCD   Rye Country    21    1   2   3   6   9  10  11
2. GRFA  Greens Farms   36    4   5   7   8  12  13  14

 1. Chun(RCD)); 2. Abrams(RCD)); 3. Cheigh(RCD)); 4. Minson(GRFA)); 5. Brohnsach(GRFA)); 
 6. Cho(RCD)); 7. Minson(GRFA)); 8. Barnet(GRFA)); 9. Burke(RCD)); 10. Kopits(RCD)); 
 11. Seriani(RCD)); 12. Green(GRFA)); 
 ================================================================================ 

Greens Farms vs St. Lukes Sc [Men]
1. GRFA  Greens Farms   27    3   4   5   6   9  12  14
2. STL   St. Lukes Sc   28    1   2   7   8  10  11  13

 1. Foster(STL)); 2. Smith(STL)); 3. Minson(GRFA)); 4. Brohnsach(GRFA)); 
 5. Minson(GRFA)); 6. Barnet(GRFA)); 7. Will(STL)); 8. Walsh(STL)); 9. Green(GRFA)); 
 10. DiCorpo(STL)); 11. Ullman(STL)); 12. Rooney(GRFA)); 
 ================================================================================ 


     ********* PLATTSYS DUAL MEET SCORING FOR Men************* [3]

==== ==============  ===================================================== 
RANK TEAM         TOTAL   1   2   3   4   5  *6  *7
==== ==============  ===================================================== 
Hopkins Scho vs King [Men]
1. HOPK  Hopkins Scho   17    1   2   3   5   6   8  10
2. KING  King       43    4   7   9  11  12  13  14

 1. Burtson(HOPK)); 2. Norwitt(HOPK)); 3. Wang(HOPK)); 4. Richter(KING)); 
 5. Wang(HOPK)); 6. Kindseth(HOPK)); 7. Kennedy(KING)); 8. Hartigan(HOPK)); 
 9. Linnan(KING)); 10. Vucelik-frick(HOPK)); 11. Jove(KING)); 12. Sanger(HOPK)); 
 12. Hock(KING)); 
 ================================================================================ 

Hopkins Scho vs Masters Scho [Men]
1. HOPK  Hopkins Scho   18    1   2   4   5   6   7   9
2. MAST  Masters Scho   44    3   8  10  11  12  13  14

 1. Burtson(HOPK)); 2. Norwitt(HOPK)); 3. Perry(MAST)); 4. Wang(HOPK)); 
 5. Wang(HOPK)); 6. Kindseth(HOPK)); 7. Hartigan(HOPK)); 8. Deroche(MAST)); 
 9. Vucelik-frick(HOPK)); 10. Catania(MAST)); 11. Regele(MAST)); 12. Sanger(HOPK)); 
 12. Braun(HOPK)); 12. Cooper(HOPK)); 12. El-Fishawy(HOPK)); 12. Woolbert(HOPK)); 
 12. Van Demark(MAST)); 
 ================================================================================ 

Hopkins Scho vs Rye Country [Men]
1. HOPK  Hopkins Scho   15    1   2   3   4   5   7  11
2. RCD   Rye Country    45    6   8   9  10  12  13  14

 1. Burtson(HOPK)); 2. Norwitt(HOPK)); 3. Wang(HOPK)); 4. Wang(HOPK)); 
 5. Kindseth(HOPK)); 6. Chun(RCD)); 7. Hartigan(HOPK)); 8. Abrams(RCD)); 
 9. Cheigh(RCD)); 10. Cho(RCD)); 11. Vucelik-frick(HOPK)); 12. Burke(RCD)); 

 ================================================================================ 

Hopkins Scho vs St. Lukes Sc [Men]
1. HOPK  Hopkins Scho   19    1   3   4   5   6   7   9
2. STL   St. Lukes Sc   43    2   8  10  11  12  13  14

 1. Burtson(HOPK)); 2. Foster(STL)); 3. Norwitt(HOPK)); 4. Wang(HOPK)); 
 5. Wang(HOPK)); 6. Kindseth(HOPK)); 7. Hartigan(HOPK)); 8. Smith(STL)); 
 9. Vucelik-frick(HOPK)); 10. Will(STL)); 11. Sanger(HOPK)); 11. Walsh(STL)); 
 12. Braun(HOPK)); 12. DiCorpo(STL)); 
 ================================================================================ 

King vs Masters Scho [Men]
1. KING  King       26    2   3   5   7   9  13  14
2. MAST  Masters Scho   29    1   4   6   8  10  11  12

 1. Perry(MAST)); 2. Richter(KING)); 3. Kennedy(KING)); 4. Deroche(MAST)); 
 5. Linnan(KING)); 6. Catania(MAST)); 7. Jove(KING)); 8. Regele(MAST)); 
 9. Hock(KING)); 10. Van Demark(MAST)); 11. Levy(MAST)); 12. Campbell(MAST)); 

 ================================================================================ 


     ********* PLATTSYS DUAL MEET SCORING FOR Men************* [4]

==== ==============  ===================================================== 
RANK TEAM         TOTAL   1   2   3   4   5  *6  *7
==== ==============  ===================================================== 
King vs Rye Country [Men]
1. RCD   Rye Country    27    3   4   5   7   8  10  11
2. KING  King       30    1   2   6   9  12  13  14

 1. Richter(KING)); 2. Kennedy(KING)); 3. Chun(RCD)); 4. Abrams(RCD)); 
 5. Cheigh(RCD)); 6. Linnan(KING)); 7. Cho(RCD)); 8. Burke(RCD)); 9. Jove(KING)); 
 10. Kopits(RCD)); 11. Seriani(RCD)); 12. Hock(KING)); 
 ================================================================================ 

King vs St. Lukes Sc [Men]
1. KING  King       24    2   3   5   6   8  12  14
2. STL   St. Lukes Sc   31    1   4   7   9  10  11  13

 1. Foster(STL)); 2. Richter(KING)); 3. Kennedy(KING)); 4. Smith(STL)); 
 5. Linnan(KING)); 6. Jove(KING)); 7. Will(STL)); 8. Hock(KING)); 9. Walsh(STL)); 
 10. DiCorpo(STL)); 11. Ullman(STL)); 12. DeGrado(KING)); 
 ================================================================================ 

Masters Scho vs Rye Country [Men]
1. RCD   Rye Country    24    2   3   5   6   8   9  10
2. MAST  Masters Scho   35    1   4   7  11  12  13  14

 1. Perry(MAST)); 2. Chun(RCD)); 3. Abrams(RCD)); 4. Deroche(MAST)); 5. Cheigh(RCD)); 
 6. Cho(RCD)); 7. Catania(MAST)); 8. Burke(RCD)); 9. Kopits(RCD)); 10. Seriani(RCD)); 
 11. Regele(MAST)); 12. Jensen(RCD)); 12. Christopher(RCD)); 12. Van Demark(MAST)); 

 ================================================================================ 

Masters Scho vs St. Lukes Sc [Men]
1. STL   St. Lukes Sc   27    1   3   6   8   9  10  14
2. MAST  Masters Scho   29    2   4   5   7  11  12  13

 1. Foster(STL)); 2. Perry(MAST)); 3. Smith(STL)); 4. Deroche(MAST)); 
 5. Catania(MAST)); 6. Will(STL)); 7. Regele(MAST)); 8. Walsh(STL)); 9. DiCorpo(STL)); 
 10. Ullman(STL)); 11. Van Demark(MAST)); 12. Levy(MAST)); 
 ================================================================================ 

Rye Country vs St. Lukes Sc [Men]
1. RCD   Rye Country    23    2   3   5   6   7   8   9
2. STL   St. Lukes Sc   38    1   4  10  11  12  13  14

 1. Foster(STL)); 2. Chun(RCD)); 3. Abrams(RCD)); 4. Smith(STL)); 5. Cheigh(RCD)); 
 6. Cho(RCD)); 7. Burke(RCD)); 8. Kopits(RCD)); 9. Seriani(RCD)); 10. Will(STL)); 
 11. Walsh(STL)); 12. Jensen(RCD)); 12. Christopher(RCD)); 12. DiCorpo(STL)); 

 ================================================================================ 


        ***********************************************************
             PLATTSYS.COM DUAL MEET SCORES FOR GIRLS **
        ***********************************************************


      ********* PLATTSYS DUAL MEET SCORING FOR Women ************* [1]

==== ==============  ===================================================== 
RANK TEAM         TOTAL   1   2   3   4   5  *6  *7
==== ==============  ===================================================== 
Convent Sacr vs Greenwich Ac [Women]

1. GA   Greenwich Ac   26    2   3   4   5  12  13  14
2. CONV  Convent Sacr   31    1   6   7   8   9  10  11

 1. Jordan(CONV)); 2. Callahan(GA)); 3. Dean(GA)); 4. Howe(GA)); 5. Van Biesen(GA)); 
 6. Wolanske(CONV)); 7. Holl(CONV)); 8. Cohen(CONV)); 9. Gallagher(CONV)); 
 10. Davitch(CONV)); 11. Shea(CONV)); 12. Austin(GA)); 
 ================================================================================ 

Convent Sacr vs Greens Farms [Women]

1. CONV  Convent Sacr   15    1   2   3   4   5   6   7
- GRFA  Greens Farms   0    8   9

 1. Jordan(CONV)); 2. Wolanske(CONV)); 3. Holl(CONV)); 4. Cohen(CONV)); 
 5. Gallagher(CONV)); 6. Davitch(CONV)); 7. Shea(CONV)); 8. Carroll(CONV)); 
 8. Danahy(CONV)); 8. Rosenblum(CONV)); 8. Farlow(GRFA)); 9. Reed(GRFA)); 
 10. Sheehan(CONV)); 10. McGovern(CONV)); 10. Jones(CONV)); 10. Browder(CONV)); 
 10. Jenkins(CONV)); 10. Wilson(CONV)); 10. Doherty(CONV)); 10. Keeney(CONV)); 
 10. Butler(CONV)); 10. Massello(CONV)); 10. Skinner(CONV)); 10. Hughes(CONV)); 

 ================================================================================ 

Convent Sacr vs Hopkins Scho [Women]
1. HOPK  Hopkins Scho   20    1   2   4   6   7   9  10
2. CONV  Convent Sacr   39    3   5   8  11  12  13  14

 1. Walker(HOPK)); 2. Ellis(HOPK)); 3. Jordan(CONV)); 4. Brennan(HOPK)); 
 5. Wolanske(CONV)); 6. Khwaja(HOPK)); 7. Walewski(HOPK)); 8. Holl(CONV)); 
 9. Bergemann(HOPK)); 10. Forman(HOPK)); 11. Cohen(CONV)); 12. Hagani(HOPK)); 
 12. Takoudes(HOPK)); 12. Yu(HOPK)); 12. Gallagher(CONV)); 
 ================================================================================ 

Convent Sacr vs King [Women]
1. CONV  Convent Sacr   19    1   3   4   5   6   7   8
2. KING  King       44    2   9  10  11  12  13

 1. Jordan(CONV)); 2. Bissell(KING)); 3. Wolanske(CONV)); 4. Holl(CONV)); 
 5. Cohen(CONV)); 6. Gallagher(CONV)); 7. Davitch(CONV)); 8. Shea(CONV)); 
 9. Ozizmir(KING)); 10. Carroll(CONV)); 10. Danahy(CONV)); 10. Rosenblum(CONV)); 
 10. Sheehan(CONV)); 10. McGovern(CONV)); 10. Jones(CONV)); 10. Browder(CONV)); 
 10. Jenkins(CONV)); 10. Wilson(CONV)); 10. Doherty(CONV)); 10. Keeney(CONV)); 
 10. Butler(CONV)); 10. Massello(CONV)); 10. Skinner(CONV)); 10. Barnard(KING)); 
 11. Loret de Mola(KING)); 12. Moye(KING)); 
 ================================================================================ 

Convent Sacr vs Masters Scho [Women]
1. CONV  Convent Sacr   24    1   3   5   6   9  10  11
2. MAST  Masters Scho   33    2   4   7   8  12  13

 1. Jordan(CONV)); 2. Guzzardi(MAST)); 3. Wolanske(CONV)); 4. Mitchell(MAST)); 
 5. Holl(CONV)); 6. Cohen(CONV)); 7. Orgill(MAST)); 8. Ferrando(MAST)); 
 9. Gallagher(CONV)); 10. Davitch(CONV)); 11. Shea(CONV)); 12. Carroll(CONV)); 
 12. Danahy(CONV)); 12. Rosenblum(CONV)); 12. Sheehan(CONV)); 12. Liu(MAST)); 

 ================================================================================ 


     ********* PLATTSYS DUAL MEET SCORING FOR Women************* [2]

==== ==============  ===================================================== 
RANK TEAM         TOTAL   1   2   3   4   5  *6  *7
==== ==============  ===================================================== 
Convent Sacr vs Rye Country [Women]
1. CONV  Convent Sacr   19    1   3   4   5   6   9  11
2. RCD   Rye Country    39    2   7   8  10  12  13  14

 1. Jordan(CONV)); 2. Kim(RCD)); 3. Wolanske(CONV)); 4. Holl(CONV)); 5. Cohen(CONV)); 
 6. Gallagher(CONV)); 7. Colin(RCD)); 8. Showers(RCD)); 9. Davitch(CONV)); 
 10. Rochat(RCD)); 11. Shea(CONV)); 12. Carroll(CONV)); 12. Vumbacco(RCD)); 

 ================================================================================ 

Convent Sacr vs School Holy [Women]
1. SHC   School Holy    20    2   3   4   5   6  10  11
2. CONV  Convent Sacr   37    1   7   8   9  12  13  14

 1. Jordan(CONV)); 2. Cleary(SHC)); 3. Bell(SHC)); 4. OShea(SHC)); 5. ODriscoll(SHC)); 
 6. Flissler(SHC)); 7. Wolanske(CONV)); 8. Holl(CONV)); 9. Cohen(CONV)); 
 10. Semprevivo(SHC)); 11. Furio(SHC)); 12. Gallagher(CONV)); 
 ================================================================================ 

Convent Sacr vs St. Lukes Sc [Women]
1. CONV  Convent Sacr   15    1   2   3   4   6   7   8
- STL   St. Lukes Sc   0    5   9  10

 1. Jordan(CONV)); 2. Wolanske(CONV)); 3. Holl(CONV)); 4. Cohen(CONV)); 
 5. Lyman(STL)); 6. Gallagher(CONV)); 7. Davitch(CONV)); 8. Shea(CONV)); 
 9. Carroll(CONV)); 9. Danahy(CONV)); 9. Lemmer(STL)); 
 ================================================================================ 

Greenwich Ac vs Greens Farms [Women]
1. GA   Greenwich Ac   15    1   2   3   4   5   6   8
- GRFA  Greens Farms   0    7   9

 1. Callahan(GA)); 2. Dean(GA)); 3. Howe(GA)); 4. Van Biesen(GA)); 5. Austin(GA)); 
 6. Murdock(GA)); 7. Farlow(GRFA)); 8. Jackson(GA)); 9. Reed(GRFA)); 10. Tischler(GA)); 
 10. DeMott(GA)); 
 ================================================================================ 

Greenwich Ac vs Hopkins Scho [Women]

1. HOPK  Hopkins Scho   23    1   2   3   8   9  10  11
2. GA   Greenwich Ac   34    4   5   6   7  12  13  14

 1. Walker(HOPK)); 2. Ellis(HOPK)); 3. Brennan(HOPK)); 4. Callahan(GA)); 
 5. Dean(GA)); 6. Howe(GA)); 7. Van Biesen(GA)); 8. Khwaja(HOPK)); 9. Walewski(HOPK)); 
 10. Bergemann(HOPK)); 11. Forman(HOPK)); 12. Hagani(HOPK)); 12. Takoudes(HOPK)); 
 12. Yu(HOPK)); 12. Yarovinsky(HOPK)); 12. Austin(GA)); 
 ================================================================================ 


     ********* PLATTSYS DUAL MEET SCORING FOR Women************* [3]

==== ==============  ===================================================== 
RANK TEAM         TOTAL   1   2   3   4   5  *6  *7
==== ==============  ===================================================== 
Greenwich Ac vs King [Women]

1. GA   Greenwich Ac   17    1   2   3   4   7   8   9
2. KING  King       44    5   6  10  11  12  13

 1. Callahan(GA)); 2. Dean(GA)); 3. Howe(GA)); 4. Van Biesen(GA)); 5. Bissell(KING)); 
 6. Ozizmir(KING)); 7. Austin(GA)); 8. Murdock(GA)); 9. Jackson(GA)); 
 10. Tischler(GA)); 10. DeMott(GA)); 10. Barnard(KING)); 11. Loret de Mola(KING)); 
 12. Moye(KING)); 
 ================================================================================ 

Greenwich Ac vs Masters Scho [Women]
1. GA   Greenwich Ac   23    2   3   4   5   9  10  11
2. MAST  Masters Scho   34    1   6   7   8  12  13

 1. Guzzardi(MAST)); 2. Callahan(GA)); 3. Dean(GA)); 4. Howe(GA)); 5. Van Biesen(GA)); 
 6. Mitchell(MAST)); 7. Orgill(MAST)); 8. Ferrando(MAST)); 9. Austin(GA)); 
 10. Murdock(GA)); 11. Jackson(GA)); 12. Tischler(GA)); 12. Liu(MAST)); 

 ================================================================================ 

Greenwich Ac vs Rye Country [Women]
1. GA   Greenwich Ac   21    1   2   4   5   9  13  14
2. RCD   Rye Country    34    3   6   7   8  10  11  12

 1. Callahan(GA)); 2. Dean(GA)); 3. Kim(RCD)); 4. Howe(GA)); 5. Van Biesen(GA)); 
 6. Colin(RCD)); 7. Showers(RCD)); 8. Rochat(RCD)); 9. Austin(GA)); 10. Vumbacco(RCD)); 
 11. Nash(RCD)); 12. Mian(RCD)); 
 ================================================================================ 

Greenwich Ac vs School Holy [Women]
1. SHC   School Holy    28    1   4   6   8   9  10  11
2. GA   Greenwich Ac   29    2   3   5   7  12  13  14

 1. Cleary(SHC)); 2. Callahan(GA)); 3. Dean(GA)); 4. Bell(SHC)); 5. Howe(GA)); 
 6. OShea(SHC)); 7. Van Biesen(GA)); 8. ODriscoll(SHC)); 9. Flissler(SHC)); 
 10. Semprevivo(SHC)); 11. Furio(SHC)); 12. Austin(GA)); 
 ================================================================================ 

Greenwich Ac vs St. Lukes Sc [Women]
1. GA   Greenwich Ac   15    1   2   3   4   6   7   9
- STL   St. Lukes Sc   0    5   8  10

 1. Callahan(GA)); 2. Dean(GA)); 3. Howe(GA)); 4. Van Biesen(GA)); 5. Lyman(STL)); 
 6. Austin(GA)); 7. Murdock(GA)); 8. Lemmer(STL)); 9. Jackson(GA)); 10. Tischler(GA)); 
 10. DeMott(GA)); 10. Schwartz(STL)); 
 ================================================================================ 

Greens Farms vs Hopkins Scho [Women]
1. HOPK  Hopkins Scho   15    1   2   3   4   5   6   7
- GRFA  Greens Farms   0    8   9

 1. Walker(HOPK)); 2. Ellis(HOPK)); 3. Brennan(HOPK)); 4. Khwaja(HOPK)); 
 5. Walewski(HOPK)); 6. Bergemann(HOPK)); 7. Forman(HOPK)); 8. Hagani(HOPK)); 
 8. Takoudes(HOPK)); 8. Yu(HOPK)); 8. Yarovinsky(HOPK)); 8. El-Fishawy(HOPK)); 
 8. Han(HOPK)); 8. Farlow(GRFA)); 9. Liu(HOPK)); 9. Reed(GRFA)); 10. Glass(HOPK)); 
 10. Dawson(HOPK)); 10. Lasersohn(HOPK)); 
 ================================================================================ 


     ********* PLATTSYS DUAL MEET SCORING FOR Women************* [4]

==== ==============  ===================================================== 
RANK TEAM         TOTAL   1   2   3   4   5  *6  *7
==== ==============  ===================================================== 
Greens Farms vs King [Women]
1. KING  King       15    1   2   5   6   7   8
- GRFA  Greens Farms   0    3   4

 1. Bissell(KING)); 2. Ozizmir(KING)); 3. Farlow(GRFA)); 4. Reed(GRFA)); 
 5. Barnard(KING)); 6. Loret de Mola(KING)); 7. Moye(KING)); 8. Benjamin(KING)); 

 ================================================================================ 

Greens Farms vs Masters Scho [Women]
1. MAST  Masters Scho   15    1   2   3   4   7   8
- GRFA  Greens Farms   0    5   6

 1. Guzzardi(MAST)); 2. Mitchell(MAST)); 3. Orgill(MAST)); 4. Ferrando(MAST)); 
 5. Farlow(GRFA)); 6. Reed(GRFA)); 7. Liu(MAST)); 8. Lai(MAST)); 
 ================================================================================ 

Greens Farms vs Rye Country [Women]
1. RCD   Rye Country    15    1   2   3   4   5   6   7
- GRFA  Greens Farms   0    8   9

 1. Kim(RCD)); 2. Colin(RCD)); 3. Showers(RCD)); 4. Rochat(RCD)); 5. Vumbacco(RCD)); 
 6. Nash(RCD)); 7. Mian(RCD)); 8. Birchenough(RCD)); 8. Dow(RCD)); 8. Badrinath(RCD)); 
 8. Farlow(GRFA)); 9. Buchbinder(RCD)); 9. Reed(GRFA)); 10. Mandell(RCD)); 
 10. Capstick-Dale(RCD)); 10. Cornell(RCD)); 10. Antonacci(RCD)); 10. Quinto(RCD)); 
 10. Tanenbaum(RCD)); 10. Pennington(RCD)); 10. Daetwiler(RCD)); 
 ================================================================================ 

Greens Farms vs School Holy [Women]
1. SHC   School Holy    15    1   2   3   4   5   6   7
- GRFA  Greens Farms   0    8   9

 1. Cleary(SHC)); 2. Bell(SHC)); 3. OShea(SHC)); 4. ODriscoll(SHC)); 5. Flissler(SHC)); 
 6. Semprevivo(SHC)); 7. Furio(SHC)); 8. Lang(SHC)); 8. Farlow(GRFA)); 
 9. Reed(GRFA)); 10. Altomare(SHC)); 10. Quinn(SHC)); 10. Michelini(SHC)); 
 10. Irwin(SHC)); 
 ================================================================================ 

Greens Farms vs St. Lukes Sc [Women]
- GRFA  Greens Farms   0    3   4
- STL   St. Lukes Sc   0    1   2   5

 1. Lyman(STL)); 2. Lemmer(STL)); 3. Farlow(GRFA)); 4. Reed(GRFA)); 5. Schwartz(STL)); 

 ================================================================================ 

Hopkins Scho vs King [Women]
1. HOPK  Hopkins Scho   17    1   2   3   5   6   7   8
2. KING  King       46    4   9  10  11  12  13

 1. Walker(HOPK)); 2. Ellis(HOPK)); 3. Brennan(HOPK)); 4. Bissell(KING)); 
 5. Khwaja(HOPK)); 6. Walewski(HOPK)); 7. Bergemann(HOPK)); 8. Forman(HOPK)); 
 9. Hagani(HOPK)); 9. Takoudes(HOPK)); 9. Yu(HOPK)); 9. Ozizmir(KING)); 
 10. Yarovinsky(HOPK)); 10. El-Fishawy(HOPK)); 10. Han(HOPK)); 10. Liu(HOPK)); 
 10. Glass(HOPK)); 10. Dawson(HOPK)); 10. Barnard(KING)); 11. Lasersohn(HOPK)); 
 11. Loret de Mola(KING)); 12. Moye(KING)); 
 ================================================================================ 


     ********* PLATTSYS DUAL MEET SCORING FOR Women************* [5]

==== ==============  ===================================================== 
RANK TEAM         TOTAL   1   2   3   4   5  *6  *7
==== ==============  ===================================================== 
Hopkins Scho vs Masters Scho [Women]
1. HOPK  Hopkins Scho   19    1   2   3   6   7   8   9
2. MAST  Masters Scho   42    4   5  10  11  12  13

 1. Walker(HOPK)); 2. Ellis(HOPK)); 3. Brennan(HOPK)); 4. Guzzardi(MAST)); 
 5. Mitchell(MAST)); 6. Khwaja(HOPK)); 7. Walewski(HOPK)); 8. Bergemann(HOPK)); 
 9. Forman(HOPK)); 10. Hagani(HOPK)); 10. Orgill(MAST)); 11. Ferrando(MAST)); 
 12. Takoudes(HOPK)); 12. Yu(HOPK)); 12. Yarovinsky(HOPK)); 12. El-Fishawy(HOPK)); 
 12. Han(HOPK)); 12. Liu(HOPK)); 12. Liu(MAST)); 
 ================================================================================ 

Hopkins Scho vs Rye Country [Women]
1. HOPK  Hopkins Scho   17    1   2   3   5   6   7   8
2. RCD   Rye Country    46    4   9  10  11  12  13  14

 1. Walker(HOPK)); 2. Ellis(HOPK)); 3. Brennan(HOPK)); 4. Kim(RCD)); 5. Khwaja(HOPK)); 
 6. Walewski(HOPK)); 7. Bergemann(HOPK)); 8. Forman(HOPK)); 9. Hagani(HOPK)); 
 9. Takoudes(HOPK)); 9. Yu(HOPK)); 9. Colin(RCD)); 10. Showers(RCD)); 
 11. Rochat(RCD)); 12. Yarovinsky(HOPK)); 12. Vumbacco(RCD)); 
 ================================================================================ 

Hopkins Scho vs School Holy [Women]
1. HOPK  Hopkins Scho   26    1   2   4   9  10  11  12
2. SHC   School Holy    29    3   5   6   7   8  13  14

 1. Walker(HOPK)); 2. Ellis(HOPK)); 3. Cleary(SHC)); 4. Brennan(HOPK)); 
 5. Bell(SHC)); 6. OShea(SHC)); 7. ODriscoll(SHC)); 8. Flissler(SHC)); 
 9. Khwaja(HOPK)); 10. Walewski(HOPK)); 11. Bergemann(HOPK)); 12. Forman(HOPK)); 

 ================================================================================ 

Hopkins Scho vs St. Lukes Sc [Women]
1. HOPK  Hopkins Scho   15    1   2   3   4   5   6   7
- STL   St. Lukes Sc   0    8   9  10

 1. Walker(HOPK)); 2. Ellis(HOPK)); 3. Brennan(HOPK)); 4. Khwaja(HOPK)); 
 5. Walewski(HOPK)); 6. Bergemann(HOPK)); 7. Forman(HOPK)); 8. Hagani(HOPK)); 
 8. Lyman(STL)); 9. Takoudes(HOPK)); 9. Yu(HOPK)); 9. Yarovinsky(HOPK)); 
 9. Lemmer(STL)); 10. El-Fishawy(HOPK)); 10. Han(HOPK)); 10. Liu(HOPK)); 
 10. Glass(HOPK)); 10. Dawson(HOPK)); 10. Schwartz(STL)); 11. Lasersohn(HOPK)); 

 ================================================================================ 

King vs Masters Scho [Women]
1. MAST  Masters Scho   20    1   3   4   5   7   8
2. KING  King       38    2   6   9  10  11  12

 1. Guzzardi(MAST)); 2. Bissell(KING)); 3. Mitchell(MAST)); 4. Orgill(MAST)); 
 5. Ferrando(MAST)); 6. Ozizmir(KING)); 7. Liu(MAST)); 8. Lai(MAST)); 
 9. Barnard(KING)); 10. Loret de Mola(KING)); 11. Moye(KING)); 12. Benjamin(KING)); 

 ================================================================================ 


     ********* PLATTSYS DUAL MEET SCORING FOR Women************* [6]

==== ==============  ===================================================== 
RANK TEAM         TOTAL   1   2   3   4   5  *6  *7
==== ==============  ===================================================== 
King vs Rye Country [Women]
1. RCD   Rye Country    20    1   3   4   5   7   8   9
2. KING  King       41    2   6  10  11  12  13

 1. Kim(RCD)); 2. Bissell(KING)); 3. Colin(RCD)); 4. Showers(RCD)); 5. Rochat(RCD)); 
 6. Ozizmir(KING)); 7. Vumbacco(RCD)); 8. Nash(RCD)); 9. Mian(RCD)); 10. Birchenough(RCD)); 
 10. Dow(RCD)); 10. Badrinath(RCD)); 10. Buchbinder(RCD)); 10. Mandell(RCD)); 
 10. Capstick-Dale(RCD)); 10. Cornell(RCD)); 10. Antonacci(RCD)); 10. Quinto(RCD)); 
 10. Tanenbaum(RCD)); 10. Barnard(KING)); 11. Loret de Mola(KING)); 12. Moye(KING)); 

 ================================================================================ 

King vs School Holy [Women]
1. SHC   School Holy    17    1   2   3   5   6   7   8
2. KING  King       46    4   9  10  11  12  13

 1. Cleary(SHC)); 2. Bell(SHC)); 3. OShea(SHC)); 4. Bissell(KING)); 5. ODriscoll(SHC)); 
 6. Flissler(SHC)); 7. Semprevivo(SHC)); 8. Furio(SHC)); 9. Ozizmir(KING)); 
 10. Lang(SHC)); 10. Altomare(SHC)); 10. Quinn(SHC)); 10. Michelini(SHC)); 
 10. Irwin(SHC)); 10. Barnard(KING)); 11. Loret de Mola(KING)); 12. Moye(KING)); 

 ================================================================================ 

King vs St. Lukes Sc [Women]
1. KING  King       15    1   3   6   7   8   9
- STL   St. Lukes Sc   0    2   4   5

 1. Bissell(KING)); 2. Lyman(STL)); 3. Ozizmir(KING)); 4. Lemmer(STL)); 
 5. Schwartz(STL)); 6. Barnard(KING)); 7. Loret de Mola(KING)); 8. Moye(KING)); 
 9. Benjamin(KING)); 
 ================================================================================ 

Masters Scho vs Rye Country [Women]
1. MAST  Masters Scho   25    1   3   4   5  12  13
2. RCD   Rye Country    32    2   6   7   8   9  10  11

 1. Guzzardi(MAST)); 2. Kim(RCD)); 3. Mitchell(MAST)); 4. Orgill(MAST)); 
 5. Ferrando(MAST)); 6. Colin(RCD)); 7. Showers(RCD)); 8. Rochat(RCD)); 
 9. Vumbacco(RCD)); 10. Nash(RCD)); 11. Mian(RCD)); 12. Birchenough(RCD)); 
 12. Dow(RCD)); 12. Badrinath(RCD)); 12. Buchbinder(RCD)); 12. Mandell(RCD)); 
 12. Capstick-Dale(RCD)); 12. Liu(MAST)); 
 ================================================================================ 

Masters Scho vs School Holy [Women]
1. SHC   School Holy    19    1   3   4   5   6  10  11
2. MAST  Masters Scho   38    2   7   8   9  12  13

 1. Cleary(SHC)); 2. Guzzardi(MAST)); 3. Bell(SHC)); 4. OShea(SHC)); 5. ODriscoll(SHC)); 
 6. Flissler(SHC)); 7. Mitchell(MAST)); 8. Orgill(MAST)); 9. Ferrando(MAST)); 
 10. Semprevivo(SHC)); 11. Furio(SHC)); 12. Lang(SHC)); 12. Liu(MAST)); 

 ================================================================================ 


     ********* PLATTSYS DUAL MEET SCORING FOR Women************* [7]

==== ==============  ===================================================== 
RANK TEAM         TOTAL   1   2   3   4   5  *6  *7
==== ==============  ===================================================== 
Masters Scho vs St. Lukes Sc [Women]
1. MAST  Masters Scho   15    1   2   3   4   7   9
- STL   St. Lukes Sc   0    5   6   8

 1. Guzzardi(MAST)); 2. Mitchell(MAST)); 3. Orgill(MAST)); 4. Ferrando(MAST)); 
 5. Lyman(STL)); 6. Lemmer(STL)); 7. Liu(MAST)); 8. Schwartz(STL)); 9. Lai(MAST)); 

 ================================================================================ 

Rye Country vs School Holy [Women]
1. SHC   School Holy    19    1   3   4   5   6   7   8
2. RCD   Rye Country    44    2   9  10  11  12  13  14

 1. Cleary(SHC)); 2. Kim(RCD)); 3. Bell(SHC)); 4. OShea(SHC)); 5. ODriscoll(SHC)); 
 6. Flissler(SHC)); 7. Semprevivo(SHC)); 8. Furio(SHC)); 9. Colin(RCD)); 
 10. Showers(RCD)); 11. Rochat(RCD)); 12. Vumbacco(RCD)); 
 ================================================================================ 

Rye Country vs St. Lukes Sc [Women]
1. RCD   Rye Country    15    1   3   4   5   6   7   8
- STL   St. Lukes Sc   0    2   9  10

 1. Kim(RCD)); 2. Lyman(STL)); 3. Colin(RCD)); 4. Showers(RCD)); 5. Rochat(RCD)); 
 6. Vumbacco(RCD)); 7. Nash(RCD)); 8. Mian(RCD)); 9. Lemmer(STL)); 10. Birchenough(RCD)); 
 10. Dow(RCD)); 10. Badrinath(RCD)); 10. Buchbinder(RCD)); 10. Mandell(RCD)); 
 10. Capstick-Dale(RCD)); 10. Cornell(RCD)); 10. Antonacci(RCD)); 10. Quinto(RCD)); 
 10. Schwartz(STL)); 11. Tanenbaum(RCD)); 11. Pennington(RCD)); 11. Daetwiler(RCD)); 

 ================================================================================ 

School Holy vs St. Lukes Sc [Women]
1. SHC   School Holy    15    1   2   3   4   5   6   8
- STL   St. Lukes Sc   0    7   9  10

 1. Cleary(SHC)); 2. Bell(SHC)); 3. OShea(SHC)); 4. ODriscoll(SHC)); 5. Flissler(SHC)); 
 6. Semprevivo(SHC)); 7. Lyman(STL)); 8. Furio(SHC)); 9. Lemmer(STL)); 
 10. Lang(SHC)); 10. Altomare(SHC)); 10. Quinn(SHC)); 10. Michelini(SHC)); 
 10. Irwin(SHC)); 10. Schwartz(STL)); 
 ================================================================================